NJO 20, 26 oktober 2012: Huwelijksvermogensrecht


Verkoop woning na echtscheiding. Man stelt als voorwaarde dat hij eerst een “passende (sociale) huurwoning in zijn geboortedorp” toegewezen krijgt. Voorwaarde in strijd met redelijkheid en billijkheid. Volgt veroordeling tot medewerking aan verkoop.
Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 26 september 2012, 233784, LJN BX9549

Verzoek vrouw tot uitsluiting verdeling woning ex art. 3:178 lid 3 BW na echtscheiding aangezien vrouw en kinderen er hun hoofdverblijf hebben en haar psychische gesteldheid. Stel- en bewijsplicht bij vrouw. Na afweging beider belangen volgt…

Verder lezen
Terug naar overzicht