NJO December 2009 Onroerendezakenrecht


Door in akte te verwijzen naar feitelijke situatie waaraan de juridische situatie werd aangepast, is bedoeling bij grondruil feitelijk duidelijk. Dat de oppervlakte van het overgedragen gedeelte tweemaal zo groot was als in de akte werd aangegeven doet daar niet aan af aangezien dit slechts een indicatie betrof.
Rechtbank Arnhem, 16 september 2009, 173060, LJN BK1708

Kan de bij een manage behorende grond voor de OZB als cultuurgrond worden aangemerkt?
Rechtbank Leeuwarden, 28 september 2009, AWB 09/711, LJN BK3776

Echtgenote woonde ten tijde…

Verder lezen
Terug naar overzicht