Notafax


In deze rubriek wordt opgenomen hetgeen op civielrechtelijk gebied door Notafax is bericht, maar (nog) niet in JBN is besproken. Bijbehorende trefwoorden zijn in het register opgenomen. De nummers voor de berichten corresponderen met dat van het desbetreffende bericht in Notafax.

191. Drie uitspraken waarin notaris geen ontheffing krijgt voor samenstellingsverklaring, Rb. Rotterdam; 7 maart 2017, Rb. Rotterdam; 14 juli 2017, Rb. Rotterdam; 19 juli 2017

192. Huisarts mocht geen waardeoordeel verstrekken over wilsbekwaamheid van patiënt, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg; 25 juli 2017

193. Notaris mocht erfgenaam verwijzen naar executeur inzake aangifte erfbelasting, KvN Arnhem-Leeuwarden; 20 juli 2017

194. Concept notarieel samenlevingscontract was niet voldoende voor partnerpensioen, Hof Amsterdam; 18 juli 2017

195. Notaris had koper moeten melden dat hij namens verkoper actie instelde tegen Kadaster, KvN Den Bosch; 19 juni 2017

198. Onterfde echtgenote had recht op verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 BW, Hof Den Haag; 2 augustus 2017

199. Overdracht van verhuurd pand leidde tevens tot overgang van bankgarantie, Hof Amsterdam 16 mei 2017

201. Hof merkt gratis gebruik van perceel aan als een gift voor bepaling legitieme portie, Hof Amsterdam; 25 juli 2017

202. Hof acht concurrentiebeding voor 5 jaar nietig op grond van Mededingingswet, Hof Arnhem-Leeuwarden; 25 juli 2017

203. Kantonrechter geeft geen machtiging aan curator om testament te herroepen, Rb. Zeeland-West-Brabant; 8 augustus 2017

204. Concepttestament kan niet als een geldige uiterste wil worden aangemerkt, Rb. Den Haag; 19 juli 2017

206. …

Verder lezen
Terug naar overzicht