Ondanks schuldenaarschap is ex-partner niet draagplichtig voor hypotheekschuld


M en V hebben ongehuwd samengewoond in een woning die eigendom is van M. Voor de aankoop van de woning is een hypotheek afgesloten, waarbij zowel M als V als schuldenaren zijn aangemerkt. Thans is de woning verkocht, maar de opbrengst is onvoldoende om de hypotheekschuld volledig te voldoen. De restschuld bedraagt bijna € 70.000. V vordert voor de rechtbank een verklaring voor recht dat M jegens haar bij uitsluiting draagplichtig is voor al hetgeen partijen uit hoofde van de hypotheeklening aan de bank zijn verschuldigd.

Verder lezen
Terug naar overzicht