Onderbedelingsvordering werd opeisbaar door instelling meerderjarigenbewind


Naar aanleiding van het overlijden van hun vader in het jaar 2000 hebben A en B op grond van zijn testament een vordering wegens onderbedeling verkregen op hun moeder. In het testament dat in 1981 is verleden, is bepaald dat de “uitkeringen wegens overbedeling eerst opeisbaar zullen zijn ingeval van overlijden of hertrouwen van mijn echtgenote, zomede wanneer zij in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld […]”.
Sinds het jaar 2009 is moeder (M) blijvend opgenomen in een psychogeriatrische afdeling van een woonzorgcentrum. …

Verder lezen
Terug naar overzicht