Onderhandse papieren schenking vervalt niet bij overlijden! (2004.09.3041)


Sinds 1 januari 2003 is de schenkingsovereenkomst vormvrij. Op dit hoofdbeginsel geldt wel een aantal uitzonderingen. Heeft bijvoorbeeld de schenking de strekking pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd, dan vervalt de schenking bij het overlijden, tenzij de schenking in een notariële akte is vastgelegd en de schenker deze akte persoonlijk heeft ondertekend (art. 7:177 BW). Overigens geldt deze bepaling niet voor zogenoemde codicilgoederen.

Volgens de Belastingdienst valt een papieren schenking onder art. 7:177 BW, omdat de begiftigde…

Verder lezen