Ongerechtvaardigde verrijking in een drie-partijen-verhouding (1997.46.2432)


Dubbele verkoop van onroerend goed trok lange tijd de aandacht van juristen. Dat verrijkingsrecht daarbij een rol kan spelen is nimmer aan de orde geweest. Het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 1997, RvdW 1997, 147; Notafax nr 178 in een Antilliaanse zaak vormt in dit opzicht een novum. Reden voor Schoordijk om de grondslagen van het verrijkingsrecht nogmaals aan de orde te stellen en het arrest rechtstheoretisch te belichten. De ervaring leert dat het verrijkingsrecht meer te onpas dan te pas wordt aangevoerd en dit…

Verder lezen