Ontbinding door werkgever

Werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden (art. 7:671b BW). De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst alleen als sprake is van een redelijke grond voor ontslag en herplaatsing van werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. De wet noemt acht limitatieve gronden voor ontslag: bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatig ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding of andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven. Werkgever is mogelijk een transitievergoeding en/of een billijke vergoeding verschuldigd. Tegen de ontbindingsbeschikking staat hoger beroep en cassatie open.

Uitgelicht

Geen intrekkingsbevoegdheid bij transitievergoeding (Werknemer/BAM Infra Telecom B.V.)
De kantonrechter moet verzoeker alleen in de gelegenheid stellen het ontbindingsverzoek in te trekken als een vergoeding wordt toegekend. Dit hoeft niet als werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Het recht op…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag wegens disfunctioneren

Herplaatsing

A-grond Bedrijfseconomische omstandigheden

Langdurige arbeidsongeschiktheid

C-grond frequent ziekteverzuim

D-grond Disfunctioneren

Verwijtbaar handelen/nalaten

Gewetensbezwaren

Verstoorde arbeidsverhouding

H-grond Andere omstandigheden

Opzegverboden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Ontbindingsprocedure

Hoger beroep en cassatie

Ontslag op staande voet

Proeftijdbeding en proeftijdontslag

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorwaardelijke ontbinding

Verder lezen
Terug naar overzicht