Ontruiming krakers ook na dertig jaar: beroep op verjaring misbruik van bevoegdheid (2014.25.2004)


De bewoners-krakers van het Slangenpand gaan in beroep tegen de veroordeling om het pand na dertig jaar bewoning te ontruimen. Voor zover appellanten (krakers) zich op het standpunt hebben gesteld dat zij zich als houders van het Slangenpand mogen beroepen op de verjaring van de vordering tot opheffing van de onrechtmatige toestand (het zonder recht of titel bewonen van dit pand), overweegt het hof als volgt. Ervan uitgaande dat de vordering van eigenares De Principaal tot opheffing van de onrechtmatige toestand (in elk geval jegens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht