Ontslag bestuurder stichting wegens wanbeleid


Verzoekschrift op grond van art. art. 2:298 BW tot ontslag van een bestuurder van een stichting vanwege zijn disfunctioneren en het voeren van financieel wanbeleid. De rechtbank gaat over tot ontslag en is voornemens nieuwe bestuurders te benoemen.

Marine Analytics is een technisch ontwerp- en adviesbureau. Verzoeker 2 is bestuurder van Marine Analytics.

Verzoeker 2 en belanghebbende zijn de gezamenlijk tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van de stichting CETLE. Verzoeker 2 vervult de functie van voorzitter en belanghebbende de functie van penningmeester/secretaris.

Marine…

Verder lezen
Terug naar overzicht