Ontslag na gebruik van emailaccount op werk voor privédoeleinden


EHRM (GK) 5 september 2017, nr. 61496/08, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608, Barbulescu t. Roemenië

Een kamer van het EHRM oordeelde in 2016 over de zaak Barbulescu tegen Roemenië dat het ontslag van een werknemer wegens het gebruik van zijn werk-emailadres voor privédoeleinden niet in strijd was met artikel 8 van het EVRM (het recht op privéleven). De zaak is daarna naar de Grote Kamer van het EHRM verwezen die nu tot een ander oordeel is gekomen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht