Ontslag op staande voet/dringende reden

Werkgever kan werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. De wet noemt in artikel 7:678 BW voorbeelden van dringende redenen. Werkgever heeft geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter, daarom gelden er strenge eisen. Artikel 7:677 BW stelt drie formele eisen: dringende reden, onverwijld opzeggen, onverwijlde mededeling van de dringende reden. Of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet hangt af van alle omstandigheden van het geval. In de jurisprudentie spelen verschillende factoren een rol. Werknemer kan bij een ontslag op staande voet recht hebben op een transitievergoeding. Welke stappen kan werknemer zetten tegen een (ongeldig) ontslag op staande voet?

Uitgelicht

‘Opruiend’ WhatsApp-bericht in bedrijfsapp leidt niet tot dringende reden (Werknemer/UTS Verkroost Nijmegen B.V.)
Werknemer heeft een jurist ingeschakeld naar aanleiding van een conflict met werkgever over het opnemen van ouderschapsverlof. Hij bericht hierover in een groepsapp met…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Billijke vergoeding

Concurrentiebeding

Hoger beroep

Ontbinding door werknemer

Opzegging werknemer

Opzegverboden

Transitievergoeding

Vergoedingen einde dienstverband

Voorwaardelijke ontbinding

Wederzijds goedvinden

Termijnen arbeidsrecht

Re-integratie zieke werknemer

Disciplinaire maatregelen

Loon in arbeidsovereenkomst of cao

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

Opzegtermijnen | arbeidsovereenkomst

Verder lezen
Terug naar overzicht