Ontslag statutair bestuurder

Een statutair bestuurder heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke band die, in het geval van ontslag, allebei verbroken moeten worden. Of de 15 april-arresten sinds de komst van de Wwz nog van toepassing zijn, is onzeker. Hoe moet worden omgegaan met een bestuursverbod, is ook niet geheel duidelijk. In dit onderwerp wordt ingegaan op geschikte redelijke gronden voor ontslag, de transitievergoeding en (samenloop met) andere vergoedingen voor de bestuurder. Ook afwijkingen ten opzichte van de gewone werknemer ten aanzien van bijvoorbeeld instemming, bedenktermijnen, de ketenregeling en de preventieve toets komen aan bod.

Uitgelicht

Veroorzaken en in stand houden angst- en zwijgcultuur (Bestuurder/Werkgever)
Als eindverantwoordelijke had bestuurder in moeten grijpen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Nu bestuurder juist heeft bijgedragen aan deze cultuur, oordeelt de kantonrechter dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Afwijzing verzoek…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Aanzegging

Opzegverboden

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten

Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Ontbindende voorwaarde

Opzegtermijnen, Afwijkingsmogelijkheden

Statutair bestuurder BV/NV

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Ketenregeling

Ontslag wegens overige omstandigheden

Herplaatsing

Ontslag op staande voet

Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder

Proeftijdbeding en proeftijdontslag

Vergoeding einde dienstverband

Voorwaardelijke ontbinding

Hoger beroep en cassatie

Verwachte ontwikkelingen

Disciplinaire maatregelen

Verder lezen
Terug naar overzicht