Ontslag wegens werkweigering wegens gewetensbezwaren

Werkweigering wegens een ernstig gewetensbezwaar kan voor werkgever reden zijn om werknemer te ontslaan (art. 7:669 lid 3 onder f BW). Aannemelijk moet zijn dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Ook heeft werkgever een herplaatsingsplicht. Van een ernstig gewetensbezwaar is sprake als werknemer in ernstige gewetensnood zou komen als hij zijn werkzaamheden toch zou uitvoeren. Werkgever moet rekening houden met de opzegverboden. Ontslag omdat werknemer weigert op zondag te werken is niet mogelijk. De discriminatieverboden kunnen een ontslag op de f-grond in de weg staan.

Uitgelicht

Toelaten tot leveren tegenbewijs (Werknemer/Stichting Certe Laboratorium voor Infectieziekten)
Werkgever heeft aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd dat de communicatieve vaardigheden en het samenwerkingsvermogen van werknemer tekort schieten. Werknemer moet worden toegelaten tot levering van tegenbewijs dat tot een ander oordeel kan leiden over…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Opzegverboden

Billijke vergoeding

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten werknemer paragraaf 7 onder d

Herplaatsing

Opzegtermijnen

Ontbinding door werknemer

Ziektewet

Verder lezen
Terug naar overzicht