Ontslagcommissie

Bij cao kan een ontslagcommissie worden ingesteld. Deze ontslagcommissie toetst de ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en treedt in de plaats van UWV. Aan de samenstelling en de procedure van de ontslagcommissie stelt de wet minimumeisen (art. 7:671a lid 2 BW). De ontslagcommissie toetst op basis van de door cao-partijen vastgestelde selectiecriteria. Het instellen van een ontslagcommissie kan voordelen hebben omdat afgeweken kan worden van de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel. Het is de vraag of alle werknemers gebonden zijn aan het oordeel van een cao-ontslagcommissie. Als partijen het niet eens zijn met het oordeel van de ontslagcommissie, dan kunnen ze het oordeel aan de rechter voorleggen.

Uitgelicht

Gebondenheid UWV aan advies begeleidings- of bezwarencommissie
Het UWV geeft in de Uitvoeringsregels aan gebonden te zijn aan het advies van de begeleidings- of bezwarencommissie als het gaat om herplaatsing. Dit is anders als de commissie in redelijkheid niet tot haar oordeel heeft kunnen komen, …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Algemeenverbindendverklaring

Bedrijfseconomische omstandigheden

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Overgang van onderneming

Eenzijdige wijziging

Herplaatsingsmogelijkheden

Afspiegelingsbeginsel

Opzegverboden

Collectieve arbeidsovereenkomst

Sociaal plan

Verder lezen
Terug naar overzicht