Ontvankelijkheid in hoger beroep i.v.m. onvolkomen in de schriftelijke volmacht


De Hoge Raad herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ7810, ECLI:NL:HR:2012:BV6999 en ECLI:NL:HR:2013:BY8357. In aanmerking genomen dat voormelde schriftelijke volmacht niet voldoet aan de eisen, alsmede dat verdachte noch een gemachtigde raadsman op de zitting in hoger beroep is verschenen, had het Hof verdachte niet behoren te ontvangen in het hoger beroeop. De Hoge Raad verklaart verdachte (alsnog) niet-ontvankelijk in hoger beroep.

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht