Ook Hof is van oordeel dat huwelijk nietig is wegens wilsonbekwaamheid


In Notamail 2016, nr 305 NFX 2016/305 Huwelijk van demente vrouw met terugwerkende kracht nietig verklaard maakten wij melding van een uitspraak waarin de Rechtbank een huwelijk nietig verklaarde omdat de vrouw blijkens een deskundigenrapport wilsonbekwaam was. Volgens de Rechtbank is het aangaan van een huwelijk een complexe beslissing met vergaande gevolgen van emotionele, juridische, financiële en fiscale aard. Dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk heeft voltrokken en de notaris 2 maand na de huwelijks-voltrekking een testament heeft verleden waarin de vrouw…

Verder lezen