Ook in hoger beroep vervangende toestemming meemoeder om door donor verwekt kind te erkennen


Erkenning door persoon die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (artikel 1:204 lid 4 BW). Hof: toetsingscriterium is dat erkenning in het belang van het kind moet zijn.

De feiten
V1 en V2 hebben sinds 2003 een affectieve relatie met elkaar, waaruit in 2010 uit V1 dochter D wordt geboren. De biologische vader is een anonieme, buitenlandse zaaddonor. V1 weigert V2 toestemming te verlenen om D te erkennen. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht