Ook verdund azijnzuur is azijn


Levensmiddelenadditieven zijn in de EU-lijst gerangschikt aan de hand van de categorieën levensmiddelen waaraan zij mogen worden toegevoegd. Subcategorie ‘12.3 Azijn’ wordt in dit verband aangepast naar ‘12.3 Azijn en verdund azijnzuur (met water verdund tot 4-30% in volume)’. 
De reden hiervoor is dat in het kader van het gebruik als levensmiddelenadditief er zowel behoefte bestaat aan azijn verkregen uit vergisting van landbouwproducten, als azijn verkregen door de verdunning van azijnzuur.
 

Publicatieblad EU L 50 van 26…

Verder lezen
Terug naar overzicht