Op overdracht van aandelen kan art. 31 Wet OB van toepassing zijn (1999.46.3439)


Art. 31 Wet OB bepaalt dat bij de overgang van een algemeenheid van goederen geen BTW-leveringen of -diensten plaatsvinden. De vraag of deze bepaling van toepassing is, is onder meer van belang in verband met herziening van afgetrokken BTW. In geval van een art. 31 Wet OB-transactie neemt de opvolger de nog lopende herzieningstermijn van de verkoper over, zodat deze niet alsnog de afgetrokken BTW is verschuldigd.

Een holding (BV H) bezit alle aandelen in BV M, die zich bezighoudt…

Verder lezen