Naar de inhoud

Opzegverboden

Opzegverboden zijn in de wet geregelde situaties, waarin het werkgever niet is toegestaan de arbeidsovereenkomst op te zeggen (art. 7:670 lid 1 BW). Er zijn twee soorten opzegverboden: tijdens- en wegens-opzegverboden. Het opzegverbod tijdens ziekte, tijdens zwangerschap en wegens overgang van onderneming spelen in de praktijk een belangrijke rol. Het UWV en de kantonrechter moeten bij de beoordeling van een ontslag toetsen of een opzegverbod van toepassing is. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geldt een afwijkende regeling. Wordt werknemer in strijd met een opzegverbod ontslagen, dan kan hij de rechter verzoeken om de opzegging te vernietigen of om een billijke vergoeding toe te kennen.

Ontslag wegens overige omstandigheden

Statutair bestuurder

Re-integratie zieke werknemer

Loon bij ziekte

Uitgelicht

Begrip ‘onderneming’ en volledige bedrijfsbeëindiging (Stichting Botanische Tuin Kerkrade/Werknemer)
Uitleg begrip 'onderneming' in art. 7:670a BW. Anders dan het UWV oordeelt de kantonrechter…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ontslag statutair directeur

Ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Opzegging met instemming

Ontslag wegens werkweigering wegens gewetensbezwaar

Overgang van onderneming

Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten werknemer

B-grond Langdurige arbeidsongeschiktheid

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Gelijke behandeling

Opzegging bij faillissement

Termijnen

Langdurig arbeidsongeschikt

Ziektewet

Verstoorde arbeidsverhoudingen

Wet arbeid en zorg

Auteur
  • Rietveld, R.D.
  • Roebersen, M.
RechtsgebiedArbeidsrecht