Oud erfrecht: ondanks OBV moest legitieme portie direct worden uitgekeerd


M overlijdt vóór 1 januari 2003. Naar aanleiding hiervan ontstaat er discussie over de vraag of de kinderen (K c.s.) in geval van een verdeling op grond van artikel 4:1167 (oud) BW gevoegd bij een omzetting door M van een natuurlijke in een rechtens afdwingbare verbintenis, jegens de langstlevende echtgenote (V) recht hebben op onmiddellijke voldoening van hun legitieme portie. De Rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend.

Volgens het Hof heeft de Rechtbank terecht beslist dat de legitieme portie dadelijk moet worden…

Verder lezen