Oude erfpachtvoorwaarden over vergoedingsrecht in strijd met artikel 5:87 BW


In 2000 geeft eigenaar X een perceel met een recreatiebungalow in erfpacht uit aan Y. Op het erfpachtrecht zijn de 'Algemene Erfpachtvoorwaarden 1962' van toepassing verklaard. Aangezien Y de erfpachtcanon niet betaalt, zegt X het erfpachtrecht op. Conform artikel 5:88 BW heeft X het opzeggingsexploot ingeschreven in de openbare registers. Volgens X is hij op grond van de erfpachtvoorwaarden niet verplicht om de waarde van de erfpacht aan Y te vergoeden. Het oud BW liet uitdrukkelijk toe dat het recht op vergoeding uit welke hoofde…

Verder lezen