Over de strekking van het fiduciaverbod bij financiële sale - lease back (1995.2376)


In de inleiding op de bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 1995, RvdW 1995, 116 Notafax 1995, nr 160; ND nrs 95.2287, 95.2305 - 95.2307, 95.2316) komt Vegter tot de conclusie dat als er al een lease in strijd met het fiduciaverbod moet worden geacht, dit zeker in deze casus het geval moet zijn, omdat overduidelijk de eigendom van de lessor maar een doel heeft en dat is het verkrijgen van de zaak…

Verder lezen