Overdracht verhuurd bedrijfsverzamelgebouw niet btw-belast


Wet OB 1968

Op 6 juni 2008 heeft de Hoge Raad (HR, 6 juni 2008, nr. 42.677) geoordeeld dat de overdracht van een verhuurd bedrijfsverzamelgebouw kan worden aangemerkt als een niet met btw belaste overgang van een algemeenheid van goederen als bedoeld in art. 31 Wet OB 1968. In dit arrest ging het om de levering van een bedrijfsverzamelgebouw, verdeeld in acht volledig zelfstandig te gebruiken units. Tot 1 november 1999 werden de units in het gebouw belast met btw verhuurd aan derden. Op 1 november 1999 is het gebouw overgedragen aan een derde. De koper heeft de verhuur van het bedrijfsverzamelgebouw ongewijzigd voortgezet. De verhuur van het bedrijfsverzamelgebouw was de enige btw-activiteit van de koper.
In de Nederlandse btw-wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemers die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen en ondernemers die uitsluitend één of meer vermogensbestanddelen exploiteren om daar duurzaam een opbrengst uit te verkrijgen (zogenaamde quasi-ondernemers, als bedoeld in art. 7, lid 2, onderdeel b, Wet OB 1968). De inspecteur was in navolging op een uitspraak van de Hoge Raad uit 2003 van mening dat art. 31 Wet OB 1968 niet van toepassing is aangezien de koper uitsluitend één of meer vermogensbestanddelen exploiteert.
Wanneer art. 31 Wet OB 1968 wel van toepassing is, wordt de koper/overnemer geacht in de plaats te zijn getreden van de verkoper/overdrager. Dit houdt met name in dat de lopende btw-herzieningstermijnen overgaan. In zijn arrest van 6 juni 2008 concludeert de Hoge Raad dat het standpunt uit 2003, in het licht van recente…

Verder lezen
Terug naar overzicht