Overdrachtsbelasting en afwikkeling nalatenschap door stichting (1999.45.3430)


Stel dat tot de nalatenschap onroerende goederen behoren en dat een stichting als erfgenaam wordt benoemd om de nalatenschap af te wikkelen (zie ND 96.48.2491). De verkrijging van het onroerend goed door de stichting geschiedt krachtens erfrecht zodat daarbij geen overdrachtsbelasting is verschuldigd (art. 3 letter a WBR). De overdracht van onroerend goed die de stichting in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap moet doen, vindt normaal gesproken plaats op basis van een legaat, zodat ook dan geen overdrachtsbelasting is verschuldigd (…

Verder lezen