Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarin iemand (opdrachtnemer) buiten arbeidsovereenkomst zich verbindt om voor een ander (opdrachtgever) werkzaamheden te verrichten. Of sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst hangt af van de omstandigheden van het geval. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten zich houden aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Opdrachtgever kan de opdrachtovereenkomst op elk moment opzeggen, maar moet in sommige gevallen wel een vergoeding betalen. Opdrachtnemer mag in beginsel alleen opzeggen als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt of sprake is van gewichtige redenen.

Uitgelicht

Van arbeidsovereenkomst naar zzp’er (Werknemer/Deliveroo Netherlands B.V.)
Volgens kantonrechter is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Reden hiervoor is dat werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst wist dat hij als zelfstandig ondernemer ging werken en de feitelijke uitvoering sindsdien ook…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie Arbeidsovereenkomst

Wet DBA

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Oproepovereenkomst

Payrolling, detachering, contracting

Uitzendovereenkomst

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkloosheidwet

Ziektewet

Arbeidsongeschiktheid na ziekte (WIA)

Statutair bestuurder nv/bv

Concurrentiebeding

Pensioen en verplichtstellingen & vrijstellingen

Arbeidsomstandigheden

Verwachte ontwikkelingen

Ontslagcommissie

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Verder lezen
Terug naar overzicht