Overheidswerknemers/ambtenaren

Ambtenaren hebben een bijzondere rechtspositie: een eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. Met het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren komt hierin voor verschillende groepen ambtenaren verandering. Zij krijgen een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Voor een aantal sectoren blijft het publiekrechtelijke regime gelden. Het gaat om onder andere bestuurders van publiekrechtelijke rechtspersonen, politieagenten, defensiepersoneel, rechters en notarissen. De verwachting is dat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per januari 2020 in werking treedt. Alle ambtenaren, tenzij ze tot de uitzonderingen behoren, hebben dan van rechtswege een arbeidsovereenkomst. Er zijn overgangsregels. Waarmee moet de overheidswerkgever op grond van de nieuwe Ambtenarenwet rekening houden?

Uitgelicht

Geen toetsing criteria oproepovereenkomst in verband met art. 7:615 BW (X/Gemeente Heemstede)
Werknemer werkt jarenlang in dienst van de gemeente als postbezorger tegen betaling op basis van stukloon. Hij doet een beroep op bestaan van een oproepovereenkomst. Nu de bepalingen…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Verder lezen
Terug naar overzicht