Naar de inhoud

Overlast: 12 katten

De verhuurder (een woningstichting) heeft in kort geding de ontruiming van het gehuurde gevorderd vanwege ernstige (stank)overlast die de katten van de huurder veroorzaken. De kantonrechter heeft de vordering toegewezen.

Het oordeel
Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het overweegt: ‘Naar het oordeel van het hof is op grond van de door [de verhuurder] overgelegde stukken, waaronder het klachtdossier, voldoende aannemelijk geworden dat [de huurder] structureel ernstige overlast heeft veroorzaakt aan omwonenden. De aard en omvang van

Wetgeving
JurisprudentieHof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3731
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum03-10-2017
Nummer2017/0132