Pandrecht op aandelen (1997.40.2375)


In een pandakte, waarbij de aandelen in een BV worden verpand, wenst de pandgever opgenomen te zien dat bij executie van het pandrecht de aandelen alleen geleverd kunnen worden aan een derde, die evenals de pandgever over een vergunning beschikt tot uitoefening van het telecommunicatiebedrijf. De vraag rijst of een dergelijk beding een onderdeel van het pandrecht zelf vormt of slechts obligatoir werkt tussen partijen. Tevens rijst de vraag of een zodanige aanpassing van de blokkeringsregeling van de vennootschap dat overdracht van aandelen in beginsel slechts mogelijk zou zijn aan…

Verder lezen