Pas op: geen kwijtschelding als het successierecht reeds is betaald!


Bij een verkrijging krachtens schenking of krachtens erfrecht van ondernemingsvermogen (of een daarmee gelijkgesteld aanmerkelijk belang) kan op verzoek gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend van het recht dat over die verkrijging is verschuldigd (artikel 26 Invorderingswet).

De regeling is in werking getreden per 1 januari 1998 met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997 (zie FBN 1998, nr 10).

Het kwijtscheldingsverzoek is niet gebonden aan een wettelijke termijn. De ontvanger blijkt een verzoek om toepassing van de kwijtscheldingsregeling echter niet te honoreren indien de betreffende aanslag reeds is betaald…

Verder lezen