Pensioen en verplichtstellingen & vrijstellingen

Hoewel Nederland geen verplichting kent voor werkgevers om een pensioen toe te zeggen aan hun werknemers, zijn veel werkgevers hier toch toe verplicht op grond van een cao of een verplicht gesteld pensioenfonds. Een dergelijke verplichting kent de nodige haken en ogen. Het is als werkgever goed om stil te staan bij de vraag of een aansluiting verplicht is en zo ja, of er mogelijkheden zijn om onder deze aansluiting uit te komen?

Uitgelicht

Bij het beoordelen van de aansluitverplichting moet gekeken worden naar de werkzaamheden en niet naar het eindproduct dat de werkgever maakt
Een werkgever die in overleg met de opdrachtgever een metalen casco ontwerpt, deze extern laat maken en vervolgens betimmert, valt niet onder de werkingssfeer van Metalektro…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Pensioen Algemeen

Pensioen (fiscaal)

Pensioen en fusie & overname

Wet melding collectief ontslag

Instemmingsrecht ondernemingsraad

Verder lezen
Terug naar overzicht