Pensioenovereenkomst en aangaan van de arbeidsovereenkomst

Pensioen maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Hoewel Nederland geen pensioenplicht kent, geldt voor veel werkgevers toch een verplichting tot het toezeggen van een pensioenregeling op grond van een cao of een verplicht gesteld pensioenfonds. Rust deze verplichting niet op de werkgever, dan moet de werkgever zelf beslissen of een aanbod tot een pensioenovereenkomst aan de werknemer(s) wordt gedaan. Het doen van een dergelijk aanbod en het aangaan en tot stand komen van een pensioenovereenkomst is onderhevig aan de daarvoor geldende bepalingen in de Pensioenwet. In deze Practice Note wordt ingegaan op deze toepasselijke bepalingen.

Uitgelicht

Invoering eigen bijdrage doorstaat toets Stoof/Mammoet niet
Werkgever wijzigt de pensioenregeling en voert (stapsgewijs) een eigen bijdrage in voor een groep werknemers. Het gerechtshof is van mening dat deze aanpassing de toets van Stoof/Mammoet, zijnde een redelijk voorstel dat in alle…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Pensioen en overgang van onderneming

Pensioen

Fiscale aspecten pensioen

Verder lezen
Terug naar overzicht