Familierecht

Familierecht: een introductie

Tot het familierecht worden alle regelingen gerekend die betrekking hebben op verhoudingen binnen een familie, zoals huwelijk, echtscheiding, alimentatie, ouderschap, gezag, adoptie en voogdij. Deze zaken worden geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Vaak wordt het familierecht in dezelfde adem genoemd als personenrecht, het ‘personen- en familierecht’.

Het erfrecht kan − hoewel in een ander boek van het BW (Boek 4) geregeld  − worden gerekend tot het personen- en familierecht. Het omvat de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het vermogen van de erflater op een of meer erfgenamen. Denk bijvoorbeeld aan regels omtrent de verdeling en afwikkeling van nalatenschappen en het maken van een testament.

Wat biedt Sdu u op het gebied van familierecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van familierecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Familierecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie