Positie kerkelijke rechtspersonen na fusie tot PKN (2004.28.2148)


In het kader van de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK) tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bespreekt de auteur achtereenvolgens:

- de juridische aspecten van de fusie;

- de rechtspersonen binnen de PKN op landelijk, regionaal en plaatselijk vlak;

- de plaatselijke fusie en de vraag of plaatselijke gemeenten/kerken zich aan de PKN kunnen onttrekken of kunnen uittreden;

- de vertegenwoordiging…

Verder lezen