Praktijkgids Allergenen - 03 Wetgeving


3.1 Inleiding

De invoering van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten heeft nieuwe verplichtingen geïntroduceerd, ook voor niet-voorverpakte producten. De wetgeving heeft betrekking op het informeren van consumenten over veertien allergene stoffen in producten.

In dit hoofdstuk diepen we de wettelijke eisen uit en staan we stil bij de uitzonderingen en 'witte vlekken' in de regelgeving. Ook is informatie opgenomen over wettelijke eisen in het buitenland met betrekking tot allergenen.

Daarnaast wordt ingegaan op de verplichte waarschuwingen voor allergische reacties bij gebruik van bepaalde ingrediënten.

3.2 Europese wetgeving

3.2.1 Inleiding

De Europese Unie heeft regelgeving voor het etiketteren van voedingsmiddelen vastgesteld. Door de invoering van Verordening (EU) nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is wetgeving op het gebied van etikettering van voorverpakte producten nu in elk land van de Europese Unie gelijk. De Verordening heeft niet alleen betrekking op etiketten maar op voedselinformatie in de breedste zin van het woord, zoals op websites. De regelgeving voor webshops, ook wel 'verkoop op afstand' is ook geregeld in de Verordening.

Tevens bestaat sinds december 2014, door de invoering van de Verordening, een informatieplicht over allergenen van niet-voorverpakte producten. De manier waarop deze informatie gegeven moet worden, is niet voorgeschreven in de Verordening. Elke Europese lidstaat mag daarvoor zijn eigen nationale invulling geven. Dit heeft ertoe geleid dat de eisen aan restaurants, cateraars, instellingskeukens, horeca en de ambachtelijke bedrijven op het gebied van allergeneninformatie in elk Europees land anders zijn.

De volledige tekst van de Verordening is in bijlage 1 opgenomen. De nationale invulling voor niet-voorverpakte producten voor Nederland (Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen) en België (Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen) zijn in bijlage 2 en 3 terug te vinden.

3.2.2 Verordening (EU) nr. 1169/2011 Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

3.2.2.1 Verplicht te vermelden allergenen

In bijlage II van de Verordening zijn veertien stoffen genoemd welke verplicht vermeld moet worden.

Dit geldt uiteraard voor de gebruikte ingrediënten van het product, maar ook voor stoffen die wel aanwezig zijn, maar welke wettelijk niet als ingrediënt worden beschouwd. Dit zijn 'technische hulpstoffen' of dragers van additieven of aroma's. Als dit soort uitgezonderde stoffen van een allergeen afkomstig is, moet dit als allergeeningrediënt op het etiket vermeld worden. Alle uitzonderingsregels waardoor ingrediënten niet vermeld hoeven te worden in een ingrediëntendeclaratie (artikel 20 van de Verordening), gaan niet op voor de veertien…

Verder lezen
Terug naar overzicht