Pro-forma ontbinding

Bij een pro-forma ontbinding hebben werkgever en werknemer overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waaronder de beëindiging door ontbinding. In de pro-forma ontbindingsprocedure laten zij de afspraken door de rechter bekrachtigen in een beschikking. Zij doen dat bijvoorbeeld om een voor tenuitvoerlegging vatbare titel te krijgen. Wat zijn andere voordelen van een pro-forma ontbindingsprocedure voor werknemer en werkgever en welke ruimte hebben partijen om afspraken door de rechter te laten bekrachtigen?

Uitgelicht

Ongeschikt tot het verrichten van de bedongen arbeid (Stichting Agora/Werknemer)
Partijen zijn het erover eens dat werknemer ongeschikt is voor zijn functie, dat voorzetting van de arbeidsovereenkomst niet reëel is en herplaatsing niet meer mogelijk is. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de d…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Beëindiging met wederzijds goedvinden

H-grond: ontslag wegens overige omstandigheden

G-grond: verstoorde arbeidsverhouding

Billijke vergoeding

Einde van rechtswege

Bedenking na instemming of beëindigingsovereenkomst

Werkloosheid

A-grond: bedrijfseconomische omstandigheden

B-grond: langdurig arbeidsongeschikt

C-grond: frequent ziekteverzuim

D-grond: disfunctioneren

Transitievergoeding

Ziektewet

Verder lezen
Terug naar overzicht