Proceskostenvergoeding en uitleg begrip ‘juridische scholing’ bij beroepsmatig verlenen van rechtsbijstand


Bij besluit van 13 februari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het kindgebonden budget en de zorgtoeslag van appellante over het jaar 2013 herzien en vastgesteld op respectievelijk € 763,00 en € 1.152,00. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellante betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft nagelaten de Belastingdienst/Toeslagen te veroordelen in de door haar gemaakte proceskosten. Zij voert aan dat de rechtbank, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 9 oktober 2013, ECLI…

Verder lezen
Terug naar overzicht