Processtukken en relatie Wob-verzoek met artikel 8:79 lid 2 Awb


Bij besluit van 17 september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie op een verzoek van [wederpartij] om informatie geweigerd stukken te verstrekken. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

 

Bij het besluit van 17 september 2015 heeft de minister geweigerd de gevraagde documenten te verstrekken, omdat deze volgens hem niet onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) vallen. Volgens de minister bevat artikel 8:79 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: …

Verder lezen
Terug naar overzicht