Pseudo-eindheffing: de RVU en de excessieve vertrekvergoeding

Werkgevers zijn een fiscale boete verschuldigd als zij meewerken aan een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) bij de beëindiging van het dienstverband van hun werknemer. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de kwalitatieve toets en de kwantitatieve toets of een ontslagregeling een RVU is. Is er volgens één van de toetsen geen sprake van een RVU, dan is er geen eindheffing verschuldigd. Ook bij betaling van een excessieve vertrekvergoeding krijgt werkgever een boete opgelegd. De fiscale boetes in de vorm van een pseudo-eindheffing komen voor rekening van de werkgever. Hoe hoog zijn die boetes? Hoe kunnen ze worden voorkomen of beperkt?

Uitgelicht

Vrijwillige vertrekregeling is geen RVU
De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij de beoordeling van een vrijwillige vertrekregeling niet de uitkomst doorslaggevend is maar de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling. Het ging om een werkgever die in het kader van een reorganisatie een sociaal plan, …

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Afspiegelingsbeginsel

Sociaal plan

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

Ontslag langdurig arbeidsongeschikt

Transitievergoeding

Fiscaal loonbegrip en werkkostenregeling

Verder lezen
Terug naar overzicht