Recht op benoeming en ontslag bestuurder niet overdraagbaar


Rechtbank Arnhem heeft bepaald dat de gemeente Arnhem niet bevoegd was haar statutaire bevoegdheid het bestuur van een stichting (die te maken had met het Gelredome)te benoemen en te ontslaan, over te dragen aan een derde (Eurocommerce). Een mogelijkheid om een dergelijk statutair recht over te dragen verhoudt zich niet met de statuten. De gemeente heeft volgens de rechtbank haar rechten misbruikt. De rechtbank oordeelde: ‘Nu de Gemeente de bedoeling had haar bevoegdheden ten aanzien van het stichtingsbestuur over te dragen aan Eurocommerce, heeft de Gemeente de bevoegdheid die haar door de statuten is verleend misbruikt door deze uit te oefenen met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Dit betekent in ieder geval dat de benoemingsbesluiten tegenover de Stichting geen rechtsgevolg kunnen hebben.’ De rechtbank oordeelde voorts dat de gemeente Arnhem bij het gebruik van haar benoemingrecht gebonden is aan de eisen van de redelijkheid en de billijkheid die de onderlinge verhoudingen tussen de rechtspersoon en zijn organen bepalen (art. 2:8 BW) en de gemeente Arnhem dus niet eenzijdig haar statutaire positie binnen de structuur van de Stichting kan wijzigen in de zin dat zij de positie door een ander laat innemen. De rechtbank verbiedt daarom haar positie binnen de Stichting, waaronder het recht bestuursleden te benoemen, in handen van Eurocommerce te leggen.

Rechtbank Arnhem, 10 december 2008, RN 2009, 30, LJN BG7072.

Verder lezen
Terug naar overzicht