Recht van overgang (2003.32.3504)


Sinds 1 januari 2002 wordt op grond van art. 5 lid 5 SW recht van overgang verschuldigd over ‘fictieve onroerende zaken als bedoeld in art. 4 WBR’. Het gaat om aandelen in onroerendezaaklichamen.

De auteur behandelt de vraag of de verkrijging van één aandeel in zodanig lichaam al voldoende is voor de heffing van het recht van overgang, of dat art. 4 lid 3 WBR van toepassing is zodat slechts sprake is van een belastbaar feit als de verkrijger eenderde deel van de aandelen verkrijgt of een zodanig…

Verder lezen