Rechtspraak Bpr - 73 HOGE RAAD
9 juni 1995 Smokehouse 2


HOGE RAAD
9 juni 1995

Smokehouse 2

Partijen

Culimer BV, eiseres tot cassatie,

tegen

De vennootschap naar Deens recht Bornholmercentralens Røgerier A/S, eveneens handelende onder de naam B.C. Smokehouse Ltd., verweerster in cassatie.

Feiten/Verloop van de procedure

Zie hiervoor uitspraak nr. 72 (HR 20 januari 1995, Smokehouse 1).

Hof

(...).

6. Het vorenoverwogene is echter nog niet beslissend voor het antwoord op de vraag of Culimer op rechtmatige wijze beslag heeft doen leggen op de partij zalm die…

Verder lezen
Terug naar overzicht