Rechtspraak stichtingen en verenigingen (2001.35.2256)


In een rechtspraakoverzicht van mei en juni 2001 op het terrein van stichtingen en verenigingen worden onder meer de volgende procedures besproken.

In Hof Leeuwarden 29 november 2000; JOR 2001; 105; Notafax 2001; nr 120 was een doorbraak van aansprakelijkheid jegens stichtingsbestuurders aan de orde. Uit sponsorgelden; bijeengebracht ter dekking van een exploitatietekort; worden de schuldeisers van de stichting; op één na; voldaan. Het Hof oordeelt dat de bestuurders welbewust hebben bewerkstelligd dat één schuldeiser onbetaald is gebleven; terwijl de beschikbare gelden naar…

Verder lezen