Rente en BTW (vervolg)


Verwijzing

(FBN 1993, 142, FBN 1994, 29)

Uit de reacties op het bericht van gisteren (nr 63) leidt de redactie af dat de volgende toevoeging zinvol is.

Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft beslist dat de in de koop-/aannemingsovereenkomst in rekening gebrachte rente wegens uitstel van betaling belast is met BTW als de financiering slechts loopt tot de levering van het desbetreffende goed. In dat geval is alle rente belast met BTW.

Als de financiering na de levering doorloopt, geldt de…

Verder lezen