Renteloosheidsfictie bij eerste en tweede overlijden (2003.25.3458)


Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Bij het overlijden van de erflater (zonder testament) en met achterlating van een langstlevende en een of meer kinderen, treedt van rechtswege de wettelijke verdeling in. De langstlevende ontvangt alle tot de nalatenschap behorende goederen en schulden. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Indien de langstlevende en de kinderen niet anders overeenkomen, wordt op de overbedelingsschuld van de langstlevende jaarlijks een enkelvoudige rente bijgeschreven, voorzover de wettelijke rente…

Verder lezen