Sam. – Hoe de termen feitelijk onbekwaam, handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam te hanteren?


In zijn overzicht met jurisprudentie over de bescherming van meerderjarigen besteedt auteur onder nr. 4 ook aandacht aan de terminologie ‘feitelijk onbekwaam’, ‘handelingsonbekwaam’ en ‘wilsonbekwaam’, die nog wel eens onjuist wordt gehanteerd.

Handelingsonbekwaam wordt in verband gebracht met minderjarigen (art. 1:234 BW) en de curandus (art. 1:381 BW). Het handelingsonbekwaam zijn vloeit voort uit de minderjarigheid dan wel uit de ondercuratelestelling en staat los van de aan- of afwezigheid van een geestelijke stoornis of andere beperking. …

Verder lezen
Terug naar overzicht