Samv. - Aanvullend beroep op legitieme portie vanwege giften aan kleinkinderen


X is een van de vier erfgenamen van erflaatster. Zij erft € 27.934. In de twee jaren voor haar overlijden heeft erflaatster respectievelijke € 1.000 en € 2.000 aan elk van haar zes kleinkinderen gegeven. X doet een aanvullend beroep op haar legitieme portie en stelt dat genoemde giften (in totaal € 18.000) moeten worden ingebracht. X vordert van de overige erfgenamen een achtste deel (1/8) van € 18.000.

Het Hof ’s-…

Verder lezen
Terug naar overzicht