Samv. - Erfdienstbaarheid. Verplichting tot een doen. Kan een erfdienstbaarheid een verplichting inhouden om nutsaansluitingen voor een naastgelegen pand te verzorgen?


K heeft van V een onroerende zaak in eigendom verkregen van waaruit verwarming, water en elektriciteit aan andere onroerende zaken van V worden doorgeleverd. De verplichting tot doorlevering is belichaamd in een erfdienstbaarheid. Even later zet K de levering door het nutsbedrijf alsook de doorlevering stop. V vordert schadevergoeding van K.

Het hof wijst de vordering af. Een erfdienstbaarheid kan slechts een dulden of een niet-doen inhouden, behoudens de (neven)verplichtingen tot het aanbrengen van gebouwen, werken en beplantingen of tot onderhoud daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht