Samv. - Terugvordering van verjaarde grond. Verschillende facetten van het arrest Gemeente Heusden/X, een baanbrekend arrest voor de verjaringspraktijk


Auteur staat stil bij HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 waarin ons hoogste rechtscollege heeft bepaald dat de bezitter te kwader trouw een zaak – in dit geval een stuk grond – door verjaring kan verkrijgen zonder dat daarvoor in beginsel van belang is dat de rechthebbende direct daarvan op de hoogte is. Voldoende is dat het bezit te kwader trouw voor belanghebbende voldoende kenbaar was. De Hoge Raad overweegt ten overvloede dat de voormalig rechthebbende – vanwege de inbezitneming – ex art. 6…

Verder lezen
Terug naar overzicht